Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 332

45,000,000.00

Máy toàn đạc Nikon DTM332 

* Sản xuất tại Nhật Bản

* Máy Đã qua sử dụng chất lượng trên 90%

* Bảo hành theo chế độ máy mới tại Hãng

* Tặng kèm gói kiểm định miễn phí năm đầu

Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 332

45,000,000.00